Jizerka


Významný rozmach Jizerky nastal v roce 1828, když zde Franz Riedel založil sklářskou huť.
Roku 1866 postavil jeho potomek Josef novou sklárnu. Obě jsou na snímku z roku 1900.
Stejně jako silueta Bukovce, patří k osadě i Riedlův „panský dům“ vyobrazený v okénku.
Neméně proslulý je svou poválečnou historií tzv. Hnojový dům, který je na obrázku z roku 1920 zachycen ještě s doškovou střechou.

zpět na úvodní stránku