Hejnice


obrázek z roku 1914: Hejnice jsou poutním městem, kterému vévodí barokní chrám Navštívení Panny Marie s františkánským klášterem. Dále bývalý hotel a škola.
V popředí (před kostelem) je vidět již zaniklý Kyselův statek.
obrázek z roku 1920: Jednou z hejnických dominant býval i hotel Kaiserhof, později Perun.
Členitá stavba postupně chátrala, a když se v roce 1997 zřítila celá jižní stěna, bylo dílo zkázy dokonáno.


Chrám Navštívení Panny Marie (obr. z roku 1922) byl vystavěn na místě původního kostelíka z počátku 14.století.
Dnešní poutníci k hejnické Madoně mohou být potěšeni v jakém stavu je chrám udržován.
Na obrázku z roku 1929: je vidět jak smrkové a bukové lesy spadají ze Smrku a Paličníku a přecházejí v kulturní krajinu.
Až k lesním okrajům sahala obhospodařovaná pole a pastviny v údolí říčky Smědé.

zpět na úvodní stránku