Desná

Jméno je odvozeno od říčky Desná, která obcí protéká. O původu jména se vedlo mnoho sporů, ale dnes se i němečtí odborníci přiklánějí k názoru, že původ je slovanský a kořen je nutno hledat u starých Slovanů, u nichž desna znamenalo pravý. Řek toho jména je v Evropě víc a vždy se jedná o levobřežní přítoky větších řek. Kolonizace tehdy postupovaly z nížiny proti proudu do nitra hor, a proto všechny přítoky, které dnes považujeme za levé, považovali naši předci za pravé, podobně jako Desnou považovali za pravostranný přítok Kamenice.

Historicky nejstarší část Desné vznikla na obou březích Bílé Desné.
Hřbitov na Březovém kopci byl založen roku 1890.Na snímku z roku 1898 ještě není železnice. Do Desné přijel první vlak až 30.6.1902.
Na obrázku z roku 1928: je již zachyceno jak nádraží, tak protější areál jatek a zároveň i stavební rozvoj obce po katastrofě v roce 1916.

zpět na úvodní stránku